Kalender

Vecka 09

26
månfeb.
17:30 - 18:30
Träning 7-9 år
Grottan - Fiskaregatan 11
Träningsgrupp 7-9 år
19:30 - 21:00
Ungdom äldre
Grottan
Ungdom äldre
19:30 - 21:00
Träning Ungdom 14+
Grottan
Ungdom äldre
27
tisfeb.
17:30 - 18:30
Träning 10-13 år
Grottan - Fiskaregatan 11
28
onsfeb.
29
torsfeb.
01
fremar.
02
lörmar.
03
sönmar.
10:00 - 12:00
Söndagsklättring
Grottan - Fiskaregatan 11
Söndagsklättring i grottan! Våra hallvärdar håller öppet för dig som vill klättra tillsammans med andra och hjälper dig som vill prova på klättring för första gången. Barn har med sig en vuxen som deltar och ansvarar för barnet.

Vecka 10

04
månmar.
19:30 - 21:00
Träning Ungdom 14+
Grottan
Ungdom äldre
05
tismar.
06
onsmar.
07
torsmar.
08
fremar.
09
lörmar.
10
sönmar.
10:00 - 12:00
Söndagsklättring
Grottan - Fiskaregatan 11
Söndagsklättring i grottan! Våra hallvärdar håller öppet för dig som vill klättra tillsammans med andra och hjälper dig som vill prova på klättring för första gången. Barn har med sig en vuxen som deltar och ansvarar för barnet.

Vecka 11

11
månmar.
17:30 - 18:30
Träning 7-9 år
Grottan - Fiskaregatan 11
Träningsgrupp 7-9 år
19:30 - 21:00
Träning Ungdom 14+
Grottan
Ungdom äldre
12
tismar.
17:30 - 18:30
Träning 10-13 år
Grottan - Fiskaregatan 11
13
onsmar.
14
torsmar.
15
fremar.
16
lörmar.
17
sönmar.
10:00 - 12:00
Söndagsklättring
Grottan - Fiskaregatan 11
Söndagsklättring i grottan! Våra hallvärdar håller öppet för dig som vill klättra tillsammans med andra och hjälper dig som vill prova på klättring för första gången. Barn har med sig en vuxen som deltar och ansvarar för barnet.

Vecka 12

18
månmar.
17:30 - 18:30
Träning 7-9 år
Grottan - Fiskaregatan 11
Träningsgrupp 7-9 år
19:30 - 21:00
Träning Ungdom 14+
Grottan
Ungdom äldre
19
tismar.
17:30 - 18:30
Träning 10-13 år
Grottan - Fiskaregatan 11
19:00 - 20:30
Årsmöte för Härnösands klätterklubb
Grottan
Alla medlemmar är välkomna. Vi ser fram emot din närvaro och ditt deltagande i föreningens viktiga beslut.Förslag som ska behandlas av årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars 2024. Förslag skickas till info@harnosandsklatterklubb.seFöredragningslista:Fastställande av röstlängd för mötet. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av protokolljusterare och rösträknare. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.Fastställande av föredragningslista. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Fastställande av medlemsavgifter. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år; halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;en revisor för en tid av ett år. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.Medlemsinsats - Förslag från styrelsen.Mötets avslutande 
20
onsmar.
21
torsmar.
22
fremar.
23
lörmar.
24
sönmar.
10:00 - 12:00
Söndagsklättring
Grottan - Fiskaregatan 11
Söndagsklättring i grottan! Våra hallvärdar håller öppet för dig som vill klättra tillsammans med andra och hjälper dig som vill prova på klättring för första gången. Barn har med sig en vuxen som deltar och ansvarar för barnet.

Vecka 13

25
månmar.
17:30 - 18:30
Träning 7-9 år
Grottan - Fiskaregatan 11
Träningsgrupp 7-9 år
19:30 - 21:00
Träning Ungdom 14+
Grottan
Ungdom äldre
26
tismar.
17:30 - 18:30
Träning 10-13 år
Grottan - Fiskaregatan 11
27
onsmar.
28
torsmar.
29
fremar.
30
lörmar.
31
sönmar.
10:00 - 12:00
Söndagsklättring
Grottan - Fiskaregatan 11
Söndagsklättring i grottan! Våra hallvärdar håller öppet för dig som vill klättra tillsammans med andra och hjälper dig som vill prova på klättring för första gången. Barn har med sig en vuxen som deltar och ansvarar för barnet.